تماس با ما

  • تلفن تماس07136135252
  • olympiad14@shirazu.ac.irارسال ایمیل
  • شیراز
    بلوار دانشگاه
  • ساعات کاریشنبه تا پنج شنبه از 9 تا 2 بعد از ظهر