تماس با ما

  • تلفن تماس07136135252-09173054373 (امور فنی المپیاد و مسابقات)
  • تماس ضروری09917471764 (امور فنی سایت و ثبت نام اینترنتی )
  • olympiad14@shirazu.ac.irارسال ایمیل
  • شیراز
    بلوار دانشگاه
  • ساعات کاریشنبه تا پنج شنبه از 9 تا 2 بعد از ظهر