روز شمار افتتاحیه المپیاد

دختران

تاریخ شروع المپیاد دختران 1397/4/27 بوده است
المپیاد دختران به اتمام رسیده است

پسران

تاریخ شروع المپیاد پسران 1397/5/10 بوده است
المپیاد پسران به اتمام رسیده است

جدیدترین مطالب

تازه های مرتبط با چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

برای دریافت خدمات و شرایط حمایت از چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی اینجا را کلیک کنید

رشته های ورزشی